betalingsmiddel n

betalingsmiddel n
means of payment

noun


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • betalingsmiddel — be|ta|lings|mid|del sb., betalingsmidlet, betalingsmidler, betalingsmidlerne …   Dansk ordbog

  • Landgilde — Fæstebondens faste afgift til gårdens ejer. Blev ofte erlagt i form af naturalier som korn, grise, fjerkræ eller smør. Også vadmel, fisk, øl eller støvler er set som betalingsmiddel, alt efter gårdens produktion. (Se Fæste) …   Danske encyklopædi

  • check — sb., en, s el. check, ene (et betalingsmiddel), i sms. check , fx checkhæfte, checkkonto …   Dansk ordbog

  • naturalier — na|tu|ra|lier sb. pl. (itk.), ne (genstande og tjenesteydelser brugt som betalingsmiddel); hun fik sin løn udbetalt i naturalier …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”